top of page

Hur uppnår vi vår personliga fulla potential. Av Kathrine Olufsen


Hur uppnår vi vår personliga fulla potential? Vad krävs för att vi ska ha de bästa förutsättningarna för att utvecklas? Behöver vi en stark mental kapacitet för att komma dit vi vill eller kan vi bara "muskla" oss omedveten genom vågorna och livet? På senare år har jag gjort mig många tankar om detta. Hur blir vi medvetna om våra styrkor och svagheter? Hur kommer vi så nära verkligheten som möjligt så den bilden vi har av oss själva stämmer överens med hur livet faktisk ser ut just nu? Vi kan resa över stora delar av världen - uppleva exotiska destinationer från sittbrunnen. Prova krafter med tidvattnet i Wales eller surfen i Cornwall. Ibland kommer vi hem med en fantastisk upprymd känsla efteråt - ibland kommer vi hem med tårar i ögonen - jag har provat båda. Ibland frågor vi oss själva " Varför blev det så?" Varför känner jag så här? Oftast ställer vi oss själva dessa frågor när (kajak) livet inte riktigt blev som vi hade tänkt. När det är glapp mellan vår egen självbild och verkligheten kanske?.

Det finns en box modell som är känd bland många kajak coacher som kallas T -T -P -P - en modell som ska hjälpa coachen att analysera vilka styrkor och svagheter eleven har eller bör jobba med. Jag vill ta ut boxen i ljuset och låta dig bli medveten om hur den fungerar. Hur ska vi annars kunna utvecklas och coacha oss själva om vi inte är medvetna om våra egna styrkor och svagheter?!

T: Tecnical ( Våra tekniska egenskaper)

T: Tactical ( Våra taktiska egenskaper)

P Physical ( Våra fysiska egenskaper)

P: Psychological ( Våra psykiska egenskaper)

TECHNICAL.

Denna del av boxen är relativ lätt att förstå. Det handlar om vår tekniska förmåga. Hur vi använder paddeln i vattnet. Vilka styrtag vi behärskar och vilka rollar vi kan. Den tekniska delen kan vi öva upp genom att repetera om och om igen tills tekniken till slut sitter. Vi kan ta hjälp av vänner eller andra kajakcoacher för att finjustera dessa egenskaper. Vissa lär sig snabbt andra kräver mer träning - allt är individuellt.

Nybörjaren begränsas ofta här. Den erfarna paddlaren har ofta goda "skills" här.

TACTICAL

Vår taktiska förmåga handlar om vår känsla för när och hur vi ska använda våra tekniska förmågor. Hjärnan väljer snabbt ut ett metod från vår tekniska ryggsäck. Det kan handla om att tajma vågorna eller att lägga ett lågt stöd när situationen kräver det. Men det kan också handla om vägval - hur tar vi oss från punkt A till B på säkraste sätt? Har vi "safe spots" med jämna mellanrum. Har vi motvind hela vägen? Vilket vägval är det teknisk svåraste? Bra tajming kommer med erfarenhet. Vi lär oss av tidigare upplevelser. Nybörjaren är som oftast svag i denna box. Den erfarna har ofta goda egenskaper här.

Physical

Vår fysiska förmåga. Har vi normal kondition? Orkar vi paddla en hel dag? Orkar vi lägga in en extra växel och paddla ut genom brytande vågor? Är vi smidiga i kroppen så vi kan rotera i sittbrunnen som förbättrar vår teknik? Kan vi enkelt och smidigt rolla kajaken om det krävs eller är vi allt för stela som hämmar vår utveckling? Fysisk förmåga kan tränas och styrkas men vi har självklart ett personligt max och ska inte jämföras med andra. Yoga är en underbart verktyg för att öka vår fysiska styrka och smidighet. Beroende på vår personliga form kan nybörjaren såväl som den erfarna paddlaren har likvärdiga styrkor.

Psychological

Nu blir det spännande. Detta ämne kommer nog att kräva ett helt blogginlägg i sig. Det handlar om våra mentala styrkor och svagheter. Tror vi på oss själva i en given situation? Blir vi stressade när förhållanden på havet blir stora? Hur blir vi mentalt starka så vi kan möta vad det dynamiska havet kastar åt oss? Jag vågar påstå att alla fyra boxar hänger ihop men om en eller fler av dem är svag kan det vara svårt för oss att nå vår personliga högsta potential och utvecklas. Något säger mig att det oftast är den mentala delen som sätter stopp för oss när vi kommer upp på en hög nivå. Nybörjaren kan med sin nyfikenhet och entusiasm vara stark i denna box. Den erfarna paddlaren kan uppleva perioder av båda styrka och svaghet här. Om vi vill uppnå 100% av vår personliga potential kan det kräva lika mycket tid, energi och mental styrka att gå från 80% till 100% som den energi vi la på att gå från 0% till 80%. De sista 20% är ofta de mest krävande och där vi antingen lyckas eller misslyckas och evt tappar intresset. - det är inte kul längre. Ibland skal man ställa sig frågan om det inte är roligare att vara en 80%:are ?!

Medvetenhet, yoga, meditation och mindfullness är verktyg som kan hjälpa oss vidare. Mer om detta i kommande inlägg.

Sätt dig ner en stund och fundera över hur du skulle placera dig själv i boxens 4 ämnen. Vart finns dina styrkor och svagheter. Är de konstanta eller ändras de över tid? Vart på skalan ligger du för din personliga fulla potential. Är du på 40 % eller ligger du mellan 80% och 100% Du kan också diskutera med en kompis som känner dig väl eller som du brukar paddla med hur det ligger till. Nyckeln till förändring att som sagt att öppna upp för medvetenheten. En annan fråga är också om ni någonsin når upp på 100% - förmodligen inte eftersom allt i livet förändras.

You Might Also Like:
bottom of page