top of page

Yoga & Mental Träning

Yoga och Mental träning är ett verktyg till utveckling. Fysiska yoga positioner gör oss både smidigare och starkare. Den mentala delen av yoga öppnar upp sinnet för spännande insikter och medvetenhet- en väg till utveckling och frihet. Mental träning är ett mycket spännande och kraftfullt verktyg till personlig utveckling både i livet och i sittbrunnen.

bottom of page